Pakiet OC z Mini Assistance

 • w cenie ubezpieczenia OC ubezpieczenie Mini Assistance
 • najwyższa jakość obsługi Klienta
 • możliwość rozłożenia płatności składki na 2 raty
Oblicz składkę  

OC

OC z Mini Assistance

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu, a także banków , które są właścicielami pojazdu na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Warunki ubezpieczenia OC, sposoby zawarcia umowy oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Mini Assistance

Pakiet OC i AC Standard z Mini Assistance

W cenie ubezpieczenia OC, Liberty Direct oferuje swoim Klientom dodatkowo ubezpieczenie Mini Assistance, które obejmuje:

Pełną pomoc informacyjną. Liberty Direct udziela telefonicznej informacji o:

 • postępowaniu w przypadku wystąpienia zdarzenia,
 • procedurze zgłaszania szkód, wymaganej dokumentacji i obowiązujących terminach,
 • najbliżej zlokalizowanych i współpracujących z Liberty Direct pomocy drogowych, wypożyczalniach pojazdów, hotelach, stacjach paliw, itp.,
 • warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych w zakresie napraw poawaryjnych danej marki pojazdu oraz powypadkowych danej marki pojazdu.

Pomoc serwisową w razie kolizji drogowej. Liberty Direct zorganizuje i pokryje koszty następujących świadczeń:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu ubezpieczonego,
 • holowanie pojazdu poszkodowanego.

Dlaczego warto kupić OC w Liberty Direct?

 • składka nawet do 50% niższa niż w przypadku polis oferowanych przez tradycyjnych ubezpieczycieli,
 • ubezpieczenie Mini Assistance w pakiecie bez dodatkowych opłat, a dzięki niemu,
 • korzystne warunki dla pojazdów biorących udział w wypadku:
  • do 100 km dla holowania samochodu sprawcy,
  • zwrot kosztów do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na naprawę samochodu poszkodowanego.
 • możliwość rozłożenia płatności składki na 2 raty,
 • sprawna i profesjonalna likwidacja szkód.
Oblicz składkę


Nie możesz otworzyć tego dokumentu?
Pobierz i zainstaluj program Adobe Reader

Zobacz także

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Liberty oferuje również ubezpieczenia mieszkaniowe!

Ochrona wszystkich domowników bez wzrostu składki.

Dowiedz się więcej